© 2023 RupertGrottenthaler
© 2022Rupert Grottenthaler
Austellung mit Andreas Feiber in seinem Skulpturengarten in München

Ausstellung in Morioka, Japan

Teiko Abe und Rupert Grottenthaler