© 2021 RupertGrottenthaler
© 2021Rupert Grottenthaler
Austellung mit Andreas Feiber in seinem Skulpturengarten in München

Ausstellung in Morioka, Japan

Teiko Abe und Rupert Grottenthaler